L’Ajuntament de Cerdanyola tanca el 2023 amb un superàvit de cinc milions

WhatsApp Image 2024-03-22 at 08.56.01

La gran protagonista d’un ple de març sense grans temes a debat va ser la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2023. Aquesta presenta un superàvit de 5.243.322,19 euros i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 16.937.997,54 euros. “L’Ajuntament disposa d’un comptes sanejats, compleix amb el principi d’Estabilitat Pressupostària i els límits de nivell d’endeutament i paguem als proveïdors amb una mitjana de 14’8 dies”, assegurava el regidor de Serveis Econòmics, Javi Sánchez.

“El que es recapta dels veïns no és per engrandir la caixa municipal, sinó per a més i millors serveis. L’acumulació de diners només demostra una mala gestió municipal. El que sí podem fer és no demanar-li més esforç econòmic a la ciutadania”, criticava Pedro Arco (En Comú Podem). “Tenir 5 milions de superàvit no és una bona notícia, són diners que s’han recaptat de la ciutadania i que no s’han gastat. Tenir quasi 17 milions de romanent de tresoreria tampoc és una bona notícia. La ciutat té moltes necessitats perquè quedin cinc milions al calaix”, lamentava Iñigo Enterría (ERC). Davant les crítiques de l’oposició, el regidor de Serveis Econòmics, defensava que que el govern municipal ha fet una molt bona gestió: “La gestió difícilment trobarà un exercici que sigui millor que el 2023 a nivell d’execució de despesa o d’inversions”.

També en l’àmbit econòmic, es va donar llum verda a quatre Reconeixements Extrajudicials d’Obligacions (REO) i a dues modificacions de pressupost. Amb l’abstenció de tota l’oposició es va aprovar inicialment la modificació de pressupost municipal per import de 434.459,19 euros derivat de romanents de tresoreria per fer front a despeses dels serveis d’Urbanisme, Esports, Moviments Veïnals i Centres Cívics i Cultura. I en segon lloc va tirar endavant inicialment -amb l’asbtenció de Guanyem, En Comú Podem i Junts i el vot favorable de la resta del plenari- la modificació de pressupost municipal per un import de 403.413,44 euros derivat de romanents de tresoreria per fer front a les obligacions pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2023.

Modificació provisional de cinc ordenances fiscals

El consistori també modificava provisionalment -amb l’abstenció d’ERC, PP, Junts i Vox i el no de Guanyem i En Comú Podem- cinc ordenances fiscals per fer modificacions tècniques i de redactat “per incorporar llenguatge neutre i més correcte i entenedor”. Les ordenances modificades són les dels impostos sobre construccions, instal.lacions i obres i  sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, i les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via pública i de terrenys d’ús públic del domini públic municipal, per la concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica i la de recollida d’escombraries i altres residus sòlids urbans.

D’altra banda, el ple va aprovar amb l’abstenció de Guanyem la modificació no substancial del projecte de construcció de nous accessos al PEM Guiera per l’actualització tècnica i econòmica del projecte aprovat al 2020.  La voluntat, segons el govern municipal, és “fer millores en temes d’accessibilitat a l’equipament per millorar el servei”.

Cinc mocions aprovades i el patrimoni es converteix en protagonista

En l’apartat de mocions, cinc de les sis presentades van obtenir la llum verda del plenari. La  moció d’ERC sobre el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial va tirar endavant amb el vot en contra de Vox i l’abstenció de Vox. També es va aprovar –amb l’abstenció del govern -la moció d’ERC pel foment del manteniment i rehabilitació dels edificis públics i privats de Cerdanyola. Amb l’abstenció de PSC, PP i Vox  es va aprovar la moció d’En Comú Podem de suport a les treballadores del SAD per un conveni digne i la gestió directa del servei

El patrimoni de Cerdanyola també va ser protagonista al ple amb dues mocions impulsades per la Taula de Patrimoni de Cerdanyola. El text d’ERC, Guanyem, En Comú Podem i Junts per a la renovació del pla especial del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Cerdanyola del Vallès va tirar endavant només amb l’asbtenció de Vox. La moció insta al govern municipal a dur a terme en el temps més breu possible la revisió general del Catàleg i l’aplicació del Pla Especial del Patrimoni de Cerdanyola i a dissenyar i executar un pla de senyalització dels elements patrimonials de la ciutat que inclogui tant la descripció física i/o històrica per tal de valoritzarlos i respectar-los. Entre d’altres, també demana a l’executiu que destini cada any en els pressupostos municipals una partida econòmica per a la recerca i investigació dels elements que integren els nostre patrimoni ja sigui arquitectònic, arqueològic, sociocultural, natural, ambiental i paisatgístic de la ciutat. I amb l’abstenció del govern i Vox va tirar endavant la moció d’ERC, Guanyem, En Comú Podem i Junts per a  la creació de la comissió municipal del patrimoni de Cerdanyola. El text insta al govern municipal a la creació del “Comissió Municipal del Patrimoni de Cerdanyola del Vallès” i a crear un Reglament que reguli les seves funcions, la composició i el seu funcionament.

Per acabar, el ple rebutjava –només amb el vot favorable del grup proposant i del PP-la moció de Vox sobre el 21 de març, dia internacional de l’eliminació de la discriminació racial. “Que quedi clar que en aquest Ajuntament no es barreja immigració amb delinqüència”, remarcava l’alcalde Carlos Cordón.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?