La Sínia, primera escola que implementa el projecte Cerdanyola Coeduca

WhatsApp Image 2024-04-11 at 08.15.38

El projecte Coeduca Cerdanyola, impulsat per l’Ajuntament de Cerdanyola i desenvolupat per l’Associació Enruta’t, s’ha implementat amb èxit a l’escola municipal La Sínia. La resta d’escoles de primària de la ciutat  poden sumar-se a la proposta fins al 30 d’abril.  “Volem donar l’oportunitat a tots els centres de primària de la ciutat a sumar-se a aquest projecte”, destacava la regidora d’Igualtat i Feminisme, Andrea Borrego, que recordava l’aposta per educació del govern municipal: “Ara hem començat per primària, però volem acabar arribant a totes les etapes educatives”.

L’objectiu principal del Coeduca Cerdanyola és poder dotar al professorat d’eines de detecció i abordatge de creences, actituds i dinàmiques masclistes i/o LGBTIfòbiques al centre a partir de la implementació d’una perspectiva feminista transversal en la seva tasca educativa, dins i fora les aules.

Com s’ha fet?

El projecte es va iniciar a l’octubre del 2022 i ha passat per diferents fases. Entre octubre i març de 2023, les professionals d’Enruta’t van dur a terme l’observació participant per detectar patrons. Entre l’abril i el novembre del 2023 es van realitzar formacions al professorat i al monitoratge, es van proposar tallers a les famílies i també es va treballar a les aules. Una vegada es va recollir tota la informació, entre novembre i abril d’aquest aquest any es va implementar el projecte i les previsions passen perquè al maig  s’entri en la fase d’avaluació. “La intervenció amb l’alumnat ha estat molt important, però sense el paper que han jugat família, professors i monitoratge no hagués tingut aquests resultats. És important aquest treball conjunt per anar en la mateixa direcció”, assegurava la comunicadora i educadora especialitzada en prevenció de violències masclistes de l’Associació Enruta’t, Maria Sangés, durant la presentació del projecte.

Els resultats: L’aula és l’espai on les nenes se senten més segures i el pati és el dels nens

En la fase de diagnosi es van detectar la detecció de necessitats a partir de l’observació participant i la implementació de Relief Maps. En aquest apartat els àmbits d’estudi són el llenguatge utilitzat -anàlisi de l’ús del llenguatge entre alumnat i també professorat-, creences i imaginaris dins i fora de l’aula, distribució i ús dels espais i diversitats sexuals i de gènere.

La informació recollida en relació al llenguatge utilitzat indica que tant nens com nenes usen sobretot el masculí genèric i només utilitzen formes desdoblades (ell o ella) quan es vol especificar que es tracta d’una dona. En canvi, el professorat introdueix més el llenguatge inclusiu. Al centre, el vocabulari masclista i lgtbi-fòbic és molt baix: ells diuen un 35% d’expressions masclistes i un 40% de lgtbi-fòbiques i elles un 20% i un 15%, respectivament. Són sobretot expressions que ridiculitzen i es fan servir més en espais d’oci i distensió, ja que en espais sota vigilància el vocabulari és més políticament correcte, apuntava Sangés. Per acabar, en la majoria de casos l’alumnat té integrada la percepció de la desigualtat de gènere i coneix les diferents realitats identitàries, “malgrat que les percep com quelcom aliè”, afegia la representant d’Enruta’t.

Una altra de les conclusions que s’han extret de la diagnosi és que en general les nenes “mostren un rebuig de la feminitat” perquè “saben que hi ha una jerarquia dels valors que estan més ben considerats”, afirmava Sangés, que posava en valor la necessitat de “tornar a empoderar poderar la feminitat perquè les nenes que la vulguin agafar ho puguin fer lliurement”. A la Sínia, també s’ha detectat un desprestigi de les cures que, segons apuntava Sagés, deriva en faltes de respecte de nens cap a nenes: “Cal fer-los entendre que sense les cures no hi ha vida”, va dir Sangés.

Finalment, els resultats també apunten que els espais on les nenes se senten més segures són l’aula i els espais comuns. En canvi, els nens se senten millor al pati.

Amb els resultats ja a la mà, Enruta’t ha lliurat a la Sínia un document amb estratègies–centrades en sexualitat, cures i diversitat sexual i de gènere- per implementar i donar resposta així a les necessitats detectades. “És un centre molt motivat des del principi i confiem plenament en el que faran”, anunciava des d’Enruta’t. En aquesta línia, la secretària-administradora del centre, Baudi Rincón, explicava que abans d’iniciar el projecte ja havien constituït una comissió de coeducació formada per mestres i famílies. “Teníem ganes de començar a treballar, però no sabíem per on comencar”, recordava. Rincón es mostrava també molt satisfeta dels resultats –“ens han donat respostes a moltes preguntes”, assegurava- i remarcava que ara queda una gran feinada: “Hem d’elaborar un pla d’acció per proporcionar moltes eines que aconsegueixin una societat més igualitària”.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?