La població del Vallès Occidental realitza 4,3 desplaçaments en dia feiner

WhatsApp Image 2023-11-16 at 12.29.28

L’any passat la població del Vallès Occidental va realitzar més de 3 milions de desplaçaments en dia feiner, segons les dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF). Aquesta xifra supera en gairebé 300.000 desplaçaments la registrada durant el 2021 i se situa en nivells similars als de prepandèmia.  Aquests 3 milions de moviments equivalen a 3,9 desplaçaments per persona en dia feiner per a la població resident a la comarca. Si no considerem les persones que no van sortir de casa el dia de l’enquesta (7,8%), la mitjana de desplaçaments diaris s’incrementa a 4,25, un valor superior al dels anys 2020 i 2021 (ambdós amb 4 desplaçaments per persona) però inferior al de l’any 2019 (4,4). La mitjana de desplaçaments de la comarca (4,25) és inferior a la del conjunt del Sistema de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (4,31), així com a la d’altres comarques de l’entorn com ara el Barcelonès (4,26), Baix Llobregat (4,28), Vallès Oriental (4,40) i Maresme (4,57).

Al 2022 es va produir un augment important del preu del combustible, especialment durant el primer semestre. Per l’altra, es va establir la gratuïtat dels títols propis de Renfe Rodalies i una rebaixa del sistema de Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) de Barcelona a partir del setembre.  L’EMEF és una estadística de periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i realitzada per l’Institut Metròpoli. L’objectiu és conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 anys i més residents a l’àmbit del Sistema de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB).

El 97,8% dels desplaçaments els va efectuar la població general i el 2,2% els professionals de la mobilitat. Entre aquests dos grups, s’observen diferències notables quan desagreguem les dades per sexe, ja que el 51,1% dels desplaçaments de la població general els van fer dones, mentre que en el cas dels de professionals de la mobilitat el 84,3% van ser homes. Si tenim en compte l’edat i el lloc de naixement, destaca que el 37,3% dels desplaçaments van ser de la franja d’entre 45 i 64 anys, seguit del grup de 30 a 44 anys; i gairebé tres quartes parts dels desplaçaments es van fer per persones nascudes a Catalunya (73%), mentre que el 15,4% era població nascuda a la resta de l’Estat i l’11,6% van néixer fora d’Espanya.  En relació amb el nivell de formació, menys de la meitat dels desplaçaments van ser per persones amb estudis superiors finalitzats (46,7%), un quart per població amb estudis secundaris (26,1%) i un altre quart amb estudis primaris (25,3%). Quant a la situació professional, destaca que el 64,3% de la mobilitat va ser realitzada per persones que estaven ocupades, el 20,6% per població jubilada o prejubilada, i a distància se situa el 9,1% de la població aturada i el 4,8% de l’estudiant.

La major part dels desplaçaments de persones residents a la comarca en dies feiners van ser per motius personals

Els desplaçaments per motius personals són els majoritaris (40,1%), sense tenir en compte les tornades a casa o a l’allotjament (42,6%). En canvi, la mobilitat per raó de treball o d’estiu va representar el 17,3% dels desplaçaments (Gràfic 3). En el cas de la mobilitat per raó de treball destaquen les diferències de gènere, atès que el pes d’aquests desplaçaments en el col·lectiu masculí (17,1%) és més elevat que en el femení (12,9%).

L’autocontenció és un dels principals indicadors per resumir el caràcter de la mobilitat en un territori (EMEF 2022). El 85,2% dels desplaçaments de persones residents al Vallès Occidental van ser dins de la mateixa comarca. Les dones presenten més mobilitat interna en la comarca (88%), gairebé 6 punts per sobre dels homes (82,3%). Per edat, 9 de cada 10 persones amb més de 64 anys es van desplaçar dins de la comarca en dies feiners, entre 6 i 8 punts per sobre de la resta de franges d’edat. Destaca, entre els grups per situació professional, el de la població que es dedica a les tasques de la llar, atès que gairebé tota la mobilitat va ser dins de la comarca (99,1%), seguida molt a prop de la població a l’atur (94,6%) i de la jubilada (92,8%).

Tres quartes parts dels desplaçaments es realitzen dins de la comarca (76,1%), el que representa més de 2 milions i mig de moviments en un dia feiner. El Barcelonès és la comarca amb un major nombre de desplaçaments amb el Vallès Occidental, representant el 12,5% del total (en nombres absoluts, més de 422 mil de moviments). A distància se situen el Vallès Oriental (4,4%; 148 mil) i  el Baix Llobregat (4%;133 mil).

Un territori més emissor que receptor

Tenint en compte la direcció i el volum del desplaçaments es pot considerar que el Vallès Occidental és un territori més emissor que receptor, com mostra la ràtio d’atracció i emissió (RAE) que, en el cas de la comarca, és del 0,94. Aquest valor situa el Vallès Occidental en tercera posició en el àmbit de la demarcació, per darrere del Baix Llobregat (0,97) i del Barcelonès (1,51), l’únic que presenta un valor per sobre de l’1. Amb les xifres més baixes se situen el Maresme (0,35) i el Garraf (0,40).

El 67,7% dels desplaçaments de les persones residents al Vallès Occidental va ser dins del seu municipi. És la segona comarca amb l’autocontenció municipal més elevada, només per darrere del Barcelonès (80,3%). Per sota se situa el Garraf (66,1%) i el Berguedà (65,4%). El Vallès Oriental i el Baix Llobregat van registrar proporcions inferiors, de 54,9% i 59,7%, respectivament.

Les dones són les que tenen un pes més elevat en els desplaçaments dins del municipi (72,6%), gairebé 10 punts més que els homes (62,6%). Per edat, són les persones de 65 anys i més les que tenen una autocontenció municipal més alta (81%), com també es pot observar en el grup de població jubilada (82,2%). Les persones que es dediquen a tasques de la llar van registrar la xifra d’autocontenció municipal més elevada: 9 de cada 10 fan els desplaçaments dins del municipi de residència (90,5%). Per nivell de formació, destaca l’autocontenció de la població amb estudis primaris (78,6%).

El 48,1% dels desplaçaments en dia feiner es van realitzar amb modes de mobilitat activa

El 48,1% dels desplaçaments en dia feiner de les persones residents al Vallès Occidental es van realitzar amb modes de mobilitat activa . La resta es van fer en vehicle privat (41,6%) i en transport públic (10,3%). S’observen diferències en la distribució del mode de transport respecte del conjunt del SIMMB, atès que la comarca registra 5 punts menys en els desplaçaments en transport públic i gairebé 7 més en el privat.  De cada 100 desplaçaments interns al Vallès Occidental en vehicle privat se’n van fer 18 en transport públic. Aquesta ràtio és similar a la del Baix Llobregat (19/100), molt superior a la del Vallès Oriental (5/100), però notablement inferior a la del Barcelonès (166/100). Tot i que, la ràtio de la comarca no ha recuperat els nivells de prepandèmia de l’any 2019 (21/100), ha augmentat respecte del 2021 (15/100).

 

 

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?