Enllestides les obres del carrer Santa Marcel·lina

Finalització de les obres al Carrer Santa Marcelina
F. Ajuntament de Cerdanyola
F. Ajuntament de Cerdanyola

Després de set mesos d’obres, el carrer de Santa Marcel·lina presenta una imatge molt canviada gràcies als treballs de reurbanització que s’han dut a terme. El divendres  el carrer va quedar obert en la seva totalitat a l’ús públic i avui es recupera el recorregut habitual dels autobusos de les línies e3, B2, B4, SU2 i N62 i també es recuperen les parades de l’IES Banús i de la plaça de Col·legno.

Les obres dutes a terme al tram entre el passeig de Cordelles i el carrer Sant Daniel ha significat la substitució integral del clavegueram, molt malmès i amb la necessitat de constants reparacions per clots a l’asfalt a causa d’enfonsaments del col·lector existent. Per dur a terme aquests treballs s’ha realitzat el reciclatge d’un percentatge molt elevat dels paviments enderrocats. Mitjançant el matxuqueix i el posterior reaprofitament com a material de reblert per a la base del nou ferm de la calçada executada. Aquest procediment ha estalviat centenars de m3 de residus als abocadors.

D’altra banda, les obres han anat acompanyades d’una reurbanització del carrer amb modificació de la seva secció. El carrer, de 10 metres d’amplada aproximadament, compta ara amb un carril centrat de 3,50 metres i dues voreres a cada costat d’uns 3,25 metres d’ample. A la zona central, entre els carrers Sant Antoni i Sant Daniel, s’ha plantejat un espai amb prioritat per a vianants amb la calçada al mateix nivell que les voreres. Els acabats són de peces prefabricades a les voreres i asfalt a la calçada. A l’asfaltat del carrer se li ha fet un tractament ‘chipping’ que consisteix en afegir uns àrids de color amb lligant sintètic per trencar la monotonia cromàtica advertint als conductors que es troben en una zona amb prioritat per a vianants. D’altra banda, els nous paviments de lloses col·locats a les noves voreres redueixen la contaminació de l’aire mitjançant un agent descontaminant per fotocatàlisis.

També s’ha renovat el mobiliari urbà, l’enllumenat i l’arbrat i vegetació del carrer. Els bancs instal·lats són bancs ecològics amb fustes tractades plenament ergonòmics i accessibles a persones amb diversitat funcional. També s’ha renovat la font existent a la cruïlla amb el carrer de Sant Daniel per una de nova accessible a les persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, el nou enllumenat públic del carrer, a base de llums leds de molt baix consum aporta una il·luminació uniforme amb la reducció de la contaminació lumínica molt important. Respecte a la vegatació, l’existència de múltiples infraestructures d’instal·lacions de companyies al subsòl al llarg de tot el carrer de Santa Marcel·lina, ha obligat a la col·locació d’arbrat i arbustives en jardineres a les cruïlles més importants evitant les zones que poguessin molestar als veïns. Així mateix, s’han aprofitat els espais més amples, com el triangle conformat pels carrers de Santa Marcel·lina i Bonasort, o els principis dels carrers de Sant Antoni, de Togores i de Torrent, per crear microplaces amb bancs, arbres i plantacions per fer més agradable l’estada.

El carrer ha quedat totalment accessible a persones amb diversitat funcional, mitjançant l’eliminació de desnivells i la col·locació de paviments de senyalització direccional i podotàctil segons normativa.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?