Totes les claus per a un incert curs escolar 2020-21

8f01312079ceed4936f440f6a633a0e2_L

“L’escola és el lloc més segur per als infants i per als joves fora de casa seva. No hi ha cap lloc fora de casa amb tantes mesures de seguretat”. Aquest és el missatge que el conseller d’Educació, Josep Bargalló, transmetia a la comunitat educativa. A Catalunya, el curs començarà el 14 de setembre amb 800 treballadors dels centres de baixa -aquelles persones que han vist com el seu lloc de treball no s’ha pogut adaptar a la seva vulnerabilitat- i amb un total de 8.162 noves contractacions.

Tot i no disposar encara de dades concretes de l’inici de curs a Cerdanyola -l’Ajuntament la setmana vinent-, des del govern català s’assegura que tots els centres han treballat per tenir grups “molt més reduïts” que en l’any anterior: “Farem tot l’esforç perquè els grups siguin reduïts, però el més important és que els grups siguin estables”. Per la seva banda, el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Cerdanyola, assegura que la màxima prioritat en aquests moments és treballar perquè els nens i nenes de la nostra ciutat retornin als seus centres educatius en una situació que garanteixi la seva seguretat i la del seu entorn escolar. Per aquest motiu,  “hem ampliat els efectius i les franges horàries en la neteja i la desinfecció de totes les escoles, prioritzant els espais comuns i les hores d’entrada i sortida”, apunta González. També s’ha adquirit gel hidroalcohòlic i desinfectant per a totes les aules dels centres públics d’educació infantil-primària, d’educació especial, d’educació de persones adultes i de l’escola de música.

Les escoles continuen refent el pla d’obertura

Cada escola és un món, però en aquests moments tots els centres de primària públics de la ciutat treballen intensament per refer els plans de reobertura que van deixar enllestits al juliol i que ara s’han d’ultimar amb les últimes modificacions per l’evolució de la pandèmia. En aquest sentit, la directora de l’escola Fontetes, Esperanza Sanz, anuncia que aquesta setmana les direccions presentaran els plans al Consell Escolar.

8.162 noves contractacions

Per poder donar resposta a les circumstàncies extraordinàries del curs actual, s’invertiran 370 milions d’euros per a la contractació de personal docent, pel pla d’educació digital i pel pla de millora d’oportunitats educatives. Així, en matèria de personal docent i altre personal de suport, hi haurà 8.162 noves contractacions; 5.321 de les quals són exclusivament personal docent. Aquest reforç de professorat suposa la inversió més alta feta fins ara en personal docent per part del Departament d’Educació.

D’altra banda, una de les novetats és el manteniment dels ajuts de menjador durant tot el curs. En cas de confinament de centres educatius, es garantiran els ajuts de menjadors a tots els alumnes beneficiaris.

Pla d’educació digital de Catalunya

Aquest curs també es posa en marxa aquest curs el Pla d’educació digital de Catalunya per millorar la competència digital de l’alumnat, el professorat i els centres educatius, amb una inversió de 184,8 milions d’euros. Els principals objectius del projecte són la transformació digital de les escoles, la dotació de dispositius per alumnat i professorat, la dotació de connectivitat per l’alumnat vulnerable i la creació d’una oficina tècnica per la coordinació del projecte. Així, es repartiran un total de 300.000 ordinadors portàtils per als alumnes de 3r d’ESO fins a la postobligatòria, amb una inversió de 99,7 milions d’euros. Al mateix temps, Educació facilitarà 110.000 paquets de connectivitat, amb  una inversió de 31’7 milions d’euros, per a l’alumnat vulnerable de totes les etapes amb la finalitat d’assegurar que aquest pugui seguir les classes des de casa seva en cas de confinament per quarantena. També es preveu dotació d’equipaments informàtics per al professorat en cas de confinament, amb el repartiment de 85.000 dispositius entre els docents. I la instal·lació de xarxes LAN-WIFI a 1.230 centres educatius públics que no en disposen, que suposa una inversió total de 23’5 milions d’euros.

Quin serà el procediment?

S’ha establert un procediment per assegurar que el centre educatiu, els centres d’atenció primària de salut, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies estiguin informades i actuïn coordinadament i amb seguretat si es produeix un cas de sospita o un cas positiu entre el personal o l’alumnat del centre. En aquest procediment participen de forma permanent també els ajuntaments, els equips de coordinació territorial i els departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de fer-ne un seguiment i activar mesures segons cada cas i la situació epidemiològica de cada moment.

Un dels objectius d’aquest espai, segons la Generalitat, és poder oferir tota la informació sobre els procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia i que arribi a totes les famílies de manera molt directa perquè estiguin al dia de les mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament del curs.

Què s’ha de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?

L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics. Totes les persones més grans de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada. Els alumnes de 14 anys o menors no podran presentar febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, mal de coll, congestió nasal (mocs), vòmits o diarrees, mal de cap, malestar i/o dolor muscular. I a partir de 15 anys tampoc podran presentar alteracions del gust o l’olfacte ni calfreds. A més, cap persona pot accedir-hi si està en aïllament per ser positiu de COVID-19, en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19, conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19 o està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

Quines són les mesures per evitar els brots a les escoles?

No es pot accedir al centre educatiu en cas de tenir una temperatura superior als 37,5º o altres símptomes compatibles amb la COVID-19. Totes les persones de més de 6 anys han d’entrar al centre amb la mascareta ben posada. Als passadissos també s’ha de dur la mascareta. Cada classe es considera grup estable de convivència (alumnes + professor). Un professor només pot pertànyer a un grup estable de convivència. L’ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s’haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica. El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància).Els docents que treballin en diverses classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes. Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais del centre. Es garantirà l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent i s’implantaran mesures específiques per a les entrades i sortides al centre. S’ha d’evitar compartir estris i dispositius i si es comparteixen han d’estar desinfectats prèviament. Els professionals dels centres educatius han de portar la mascareta i respectar la distància si no estan amb el seu grup estable de convivència.

A més, al menjador cal rentar-se les mans abans i després de dinar, no poden seure junts els alumnes de diferents grups estables i no es poden compartir estris ni menjar.

Al pati, s’ha d’estar amb el grup estable de convivència. L’ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s’haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica. No es poden compartir estris, joguines, ni menjar.

I si hi ha un cas de COVID-19?

Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR al més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus. Si dos membres de dos grups diferents que comparteixen un mateix espai tenen un resultat positiu de la PCR, el Servei de Vigilància Epidemiològica farà una valoració i es podria recomanar l’aïllament domiciliari dels grups d’aquell espai durant 14 dies.

És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial?

En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendran les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre. En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?