Reducció de la taxa d’estacionament de mobilitat reduïda

estacionamentmobilitatreduida_2

Les persones amb una discapacitat reconeguda a partir del 33% podran sol·licitar l’aplicació d’una reducció de fins el 75% a la quota tributària de les tarifes en concepte d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, en funció del nivell de renda. A partir de l’1 de gener s’aplicaran les modificacions de l’ordenança fiscal referent a la reserva exclusiva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i aprovades al ple del passat juliol.

L’aplicació de la reducció es farà segons el nivell de renda

  • Quan el nivell de renda de totes les persones que convisquin en l’immoble del subjecte passiu no superin el Salari Mínim Interprofessional, la reducció de la taxa serà del 75%
  • Quan el nivell de renda de totes les persones que convisquin en l’immoble del subjecte passiu no superin 1,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional, la reducció de la taxa serà del 50%
  • Quan el nivell de renda de totes les persones que convisquin en l’immoble del subjecte passiu no superin 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional, la reducció de la taxa serà del 25%

La sol·licitud per a l’aplicació de la reducció s’haurà de presentar en el moment de sol·licitar la llicència, que s’ha de demanar mitjançant una instància genèrica adreçada al Servei d’Espai Públic i amb la documentació adjunta. En el cas de les llicències ja concedides, la sol·licitud s’haurà de presentar abans del 31 de gener del 2022.

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona serà l’encarregat de realitzar la tramitació de l’atorgament de la bonificació fiscal sobre la tarifa.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?