Primera edició del Programa 30 Plus a Cerdanyola

punt_atencio_prorgama_30_plus_noti

L’Ajuntament de Cerdanyola, a través del Servei de Promoció Econòmica, ha posat en marxa el programa 30 Plus adreçat a persones aturades de més de 30 anys i empreses amb necessitats de personal. El programa 30 Plus, creat pel Servei Públic d’Ocupació, té com a objectiu detectar les necessitats de personal de les empreses i inserir persones del municipi  proporcionat-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

El programa està adreçat tant a empreses com a persones treballadores. Aquestes últimes rebran orientació professional, tutoria, acompanyament a la inserció, prospecció i assessorament d’empreses mitjançant un contracte de 6 mesos i una formació de 20h vinculada al lloc de feina. Per formar part del programa cal inscriure’s a les ofertes de treball de www.cerdanyolaoberta.cat  que estan vinculades al Programa 30 Plus. Per a participar cal tenir 30 anys o més, ser demandants d’ocupació no ocupades que constin inscrites a l’Oficina de Treball (OT) i està empadronat/da a Cerdanyola del Vallès.

D’altra banda, les empreses amb necessitats de personal poden beneficiar-se:

  • Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 1.125,83 € per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada durant 6 mesos de contracte.  31/03/22.
  • Candidatures que s’ajustin al perfil demandant per les empreses amb una descripció competencial d’elles.
  • Assessorament en la tramitació i sol·licitud de la subvenció.
  • Formació subvencionada a càrrec del Programa adaptada al lloc de feina.

Requisits de les empreses:

  • L’entitat contractant seleccionada ha d’estar ubicada, preferentment, en l’àmbit territorial d’actuació on es desenvoluparà el projecte. En el cas que la seu social de l’entitat contractant estigui ubicada fora de Catalunya, el centre de treball on desenvolupi la seva activitat la persona contractada ha d’estar ubicat a Catalunya.
  • No haver fet acomiadaments previs considerats improcedents o nuls en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.
  • Estar al corrent de pagament i de les obligacions tributàries i de la seguretat Social.
  • Destinar una persona d’entre els seus treballadors/es per desenvolupar les funcions de persona referent en l’empresa previstes en l’Ordre. Les empreses hauran d’establir sistemes flexibles en la jornada laboral que permetin combinar la formació i treball efectiu.

Per a més informació sobre el programa cal contactar amb Beatriz Sánchez o Montserrat Palma al telèfon amb el 93 594 70 50 o per correu electrònic sanchezub@cerdanyola.cat o palmamm@cerdanyola.cat

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?