Llum verda inicial a la modificació del PGM a Cerdanyola 2000

cerdanyola2000

El primer ple municipal de l’any aprovava inicialment – amb els vots favorables del PSC, ECP, Junts i PP i l’abstenció d’ERC, Cs i Guanyem- una modificació al Pla General Metropolità a la zona de Cerdanyola 2000 que permetrà que l’Ajuntament pugui fer obres a algunes places. “Quan es van fer les últimes reformes a la zona, entre el 2011 i el 2015, van quedar pendents algunes remodelacions perquè hi havia places d’aparcament amb problemes de titularitat”, recordava la regidora d’Urbanisme, Eulàlia Mimó. Així, l’objectiu de la modificació és adequar les qualificacions del planejament vigent a la realitat existent a l’illa delimitada pels carrers de Diagonal, de Sevilla i de les avingudes d’Espanya i de Roma, per ressituar dins l’àmbit la superfície d’aquells espais sota els quals es va construir un aparcament i obtenir-los definitivament com a sistemes públics per cessió gratuïta. Amb la modificació de la qualificació urbanística d’aquestes places interiors el subsòl queda com aparcament i la superfície com a zona verda.

“Compartim els objectius de la modificació, però a la comissió informativa vam demanar una esmena a l’expedient perquè aquest diu que hi ha un ampli coneixement a la població -ens sembla agosarat, els veïns no són prou coneixedors- i vostès s’hi han negat”, apuntava Iñigo Enterria (ERC). “Nosaltres hem fet les sessions explicatives amb les comunitats dels aparcaments i es va penjar la informació al portal de transparència. No canviarem una frase d’un expedient quan aquest ja està informat i la transparència no es pot posar en dubte”, contestava Mimó. “Penjar una cosa a Youtube o la web de l’Ajuntament no és participació ciutadana real”, rebatia Enterría.

Impost de plusvàlua

D’altra banda, el ple va aprovar inicialment -amb els vots de Cs, Guanyem i PP- la modificació de l’ordenança fiscal que regula l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de tipologia urbana. L’Ajuntament ha de modificar l’ordenança en compliment del Reial Decret del govern estatal que resol la inconstitucionalitat de l’impost. El nou sistema de càlcul de la plusvàlua que vol establir l’Ajuntament per adaptar-se a la llei “suposa una reducció del 25% de mitjana de la quota a pagar pel contribuent en la compravenda, herències i donacions”, explicava el regidor de Serveis Econòmics, Javi Sánchez: “Les modificacions i l’estat del mercat immobiliari permetran assolir, segons els experts consultats, el pressupost del 2022”. Sonia Rodríguez (Cs) considera l’impost “com a molt proper a la doble imposició i creiem que s’hauria d’anar reduint i ser substituït per altres formes de tributació més justes”. En aquest sentit, Cs Cerdanyola presentarà al·legacions per reduir el tipus màxim que s’aplica a Cerdanyola, del 30% sobre el coeficient, que s’apliquin reduccions de diferent tipus en funció de diferents situacions personals, així com proposar l’ús de l’excedent que es pugui recaptar en anys amb molt de moviment al mercat immobiliari a l’adquisició d’habitatge social que es pugui posar a disposició de la ciutadania. Per últim, Isaac Martínez (En Comú Podem), agraïa la feina dels tècnics municipals per adaptar l’ordenança al decret.

57.647 habitants

D’altra banda, el ple aprovava per unanimitat la revisió anual del Padró municipal d’habitants de Cerdanyola del Vallès amb referència a l’1 de gener de 2021 i que xifra en 57.647 els habitants del municipi, 391 habitants menys que al 2020. També amb unanimitat s’aprovava la Declaració institucional sobre el Dia Mundial de l’Holocaust, que es commemora el 27 de gener.

Tres mocions aprovades i dues rebutjades

En l’apartat de mocions, el ple va rebutjar – PSC (9), Cs (3), PP (1)- la moció de Guanyem Cerdanyola, ERC i Junts en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitat i el català. El text demana que el ple accepti promoure “de forma conjunta amb les entitats per la llengua, un pacte municipal per a l’ús del català ‘A Cerdanyola en català’ en el qual s’impliquin persones i entitats dels àmbits cultural, social o econòmic signant el manifest conjunt i impulsant accions per a la promoció de la llengua”. També reclamen rebutjar “qualsevol atac al model d’immersió lingüística”. Pilar Adell (En Comú Podem) criticava que al novembre de l’any passat ja es van aprovar per majoria absoluta dues mocions sobre el català a l’escola. “Realment calia presentar una nova moció?”, afegia. “Aquesta moció pretén imposar l’idioma que han de fer servir les persones. Per defensar el català no tot val”, assegurava Gorka Samaniego (Cs). “Sempre hem votat a favor les mocions sobre la defensa del català, però en aquest cas no ho podem fer. Posem en dubte la voluntat i també alguns objectius d’aquesta moció”, apuntava David González (PSC). També va ser rebutjada –amb els vots de PSC, Cs i PP- la moció de Guanyem en suport al diputat Pau Juvillà davant la sentència condemnatòria del TSJC per defensar el dret a la llibertat d’expressió.

La resta de mocions presentades van obtenir la llum verda del consistori. El ple va aprovar –amb el no del govern i l’abstenció del PP- la moció d’ERC en defensa del cànon de residus a Catalunya. El text demana que el consistori es comprometi a continuar donant suport als “programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a l’aplicació de l’economia circular”. El també va donar llum verda –amb el vot en contra del govern- la moció d’ERC i PP a favor d’obrir un procés de participació per la millora del servei de transport urbà. El text insta al govern local a “iniciar de forma immediata un procés de participació ciutadana, real i efectiu, per donar a conèixer les propostes de millora i recollir les aportacions de la ciutadania, en relació amb el nou servei de transport urbà de Cerdanyola”. Des d’En Comú Podem, Isaac Martínez esperava que “els terminis siguin els més breus possibles”. Una brevetat que també demanava Albert Turon (ERC): “Entenem que no pot esperar i s’ha de fer en la major brevetat possible i demanem al govern proactivitat”. Finalment, també va tirar endavant – amb l’asbtenció de Guanyem i Junts i el vot contrari d’ERC i PP- la moció d’En Comú Podem Cerdanyola en suport a la nova reforma laboral i la recuperació de drets de les treballadores i treballadors. El text insta els grups polítics del Congrés dels Diputats “a donar suport a la nova llei en matèria laboral impulsada en el marc del diàleg social i després l’acord assolit amb els agents socials i la patronal el passat 23 de desembre”.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?