Llum verda al sou de l’alcalde i dels regidors

WhatsApp Image 2023-06-22 at 15.18.51

El mandat 2023-27, on governa el PSC amb la majoria absoluta dels seus 14 regidors, s’ha iniciat amb un ple on es va aprovar -amb l’abstenció d’ERC i el no de PP, Guanyem, ECP, JxC i VOX- la dedicació i les retribucions dels regidors. L’alcalde Carlos Cordón cobrarà 64.908,90 euros bruts anuals, els regidors delegats amb dedicació exclusives percebran 53.979,10 eurosbruts anuals -si també són tinent/a d’alcalde el sou passa a ser 54.979,10 euros bruts anuals- i s’han establert unes variants de retribucions segons el temps de dedicació parcial. Així, els regidors amb una dedicació de 30 hores setmanals rebran 43.185,45 euros bruts anuals, els de 20 hores cobraran 28.790,30 euros, els de 15 hores, 21.592,73 euros; i els de 10 hores setmanals, 14.395,15 euros.

Què es cobrarà per assistir al ple?

En el mateix punt també es van aprovar les retribucions als regidors que assisteixin al Ple Municipal (431,21 euros per cada sessió), per l’assistència a la Junta de Portaveus (357,97 euros) per cada sessió), per assistència a les Comissions Informatives permanents (387,97 euros) i per assistència a la Junta de Govern Local (178,99 euros). Aquestes retribucions només s’aplicaran als membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial. A més, cada grup municipal -Partit Dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Popular, Guanyem Cerdanyola, En Comú Podem, Junts per Cerdanyola i Vox)- rebrà 511 euros bruts mensuals de component fix i 121 de component variable. Aquests imports s’incrementaran anualment amb el mateix percentatge amb el que s’incrementin les retribucions dels treballadors públics municipals. “La voluntat d’aquest govern municipal és mantenir els mateixos salaris que existien el mandat anterior. Qui tingui la voluntat de fer-se ric en política, ho té malament. El preu/hora treballat per a un regidor acostuma a ser molt baix. Creiem que és una proposta sensata i prudent”, valorava el portaveu del PSC, David González. “Entenem que s’han mantingut els sous dels regidors que tenen dedicació exclusiva, però s’han retallat les indemnitzacions que cobren els regidors de l’oposició perquè passem de tres a dues comissions informatives. Creiem que és una mala manera de començar”, criticava Joan Sánchez (Junts). Com a resposta, el portaveu socialista remarcava que tot i que ara hi ha una comissió informativa menys-es passa de 3 a 2-, ara tots els regidors de l’oposició poden assistir a les dues comissions informatives. “Demano austeritat i que es fixi en els sous de pobles veïns com Ripollet”, demanava Pedro Arco (ECP). “Treballant honradament ningú es fa ric, però també és cert que la majoria de gent no guanya fora de la política el que es guanya en política. Els hi proposem una rebaixa en les seves retribucions i en les de l’oposició també. Vostès no han canviat el seu model ni nosaltres tampoc“, defensava Ivan González (Guanyem). “Els càrrecs electes han d’estar ben pagats, però hauran de demostrar la seva capacitat en la seva gestió”, afirmava Íñigo Enterria (ERC).

Els plens se celebraran el darrer dijous de mes a les 19.30 hores

D’altra banda, el consistori va aprovar -amb l’abstenció d’ERC, PP, Guanyem, ECP i JxC- que les sessions ordinàries del ple se celebraran el darrer dijous de mes a les 19:30h i que la Junta de Govern Local es faran els dilluns a les 9h. També va obtenir la llum verda del plenari -amb l’abstenció de tota l’oposició-constituir les Comissions Informatives permanents de Ciutat del Coneixement i Societat, Ciutat Sostenible i Recursos i Especial de Comptes (sessions amb la periodicitat que marca la normativa vigent). Les Comissions Informatives se celebraran els divendres abans de cada ple ordinari i el nombre de membres serà igual per cada grup municipal i s’aplicarà el sistema de vot ponderat. “És una organització que respon al cartipàs. Crec que posem fi a una situació de desigualtat respecte l’oposició en el número de membres de les comissions informatives. I tots els membres del govern també hi seran”, destacava l’alcalde. “Convido a l’equip de govern a actualitzar la normativa de l’Ajuntament, ens hem de posar a treballar el més aviat possible”, apuntava Pedro Arco (ECP). “Recollim el guant i respecte el ROM ja s’han fet passos que tenim la voluntat de continuar”, responia el batlle.

Cartipàs

El ple donava compte del cartipàs del nou govern municipal. L’estructura política de l’executiu es divideix en quatre àmbits, que encapçalen quatre Tinents/es d’Alcaldia. Pepi Rivera és la primera Tinenta d’alcalde i està al capdavant de l’Àmbit de Recursos, David González ocupa la segona Tinença d’Alcaldia i l’àmbit de Ciutat del Coneixement, Javier Sánchez com a tercer Tinent d’alcalde assumeix l’àmbit de Ciutat Sostenible i Sònia Rodríguez ocuparà la quarta tinença d’alcaldia i lidera l’àmbit de Societat. “La diferència amb el mandat anterior és que aquestes quatre àrees s’estructuren amb les quatre tinences d’alcaldia que l’alcalde ha decidit disposar i que han d etreballar pel treball transversal del conjunt de regidories delegades per aconseguir una administració pública més eficient”, explicava el portaveu del PSC, David González. Les prioritats del ggovern socialista per aquest continuaran sent posar les persones en el focus de les polítiques públiques, garantir serveis públics de qualitat i la cohesió i la justícia social, la dignificació de l’espai públic i la transformació urbana. També la promoció de la cultura, de l’esport, de les polítiques de joventut i igualtat, la lluita contra la LGTBIfòbia i aconseguir respostes d’altres administracions a les demandes en àmbits que no són competències municipals com equipaments educatius i sanitaris. “Creiem que així aconseguirem entre totes una ciutat millor de la que tenim ara mateix”, anunciava el portaveu del PSC.

“Pensem que és bo que segueixi el mateix regidor de Relacions amb l’EMD. Nosaltres volem desenvolupar més i millor les competències que ja tenim, negociar un nou conveni i aportar un plus a nivell d’urbanisme sostenible”, assegurava el nou president de l’EMD de Bellaterra, Josep Maria Riba. “No estem molt d’acord amb aquest cartipàs perquè incrementa la despesa política respecte el passat mandat mentre moltes famílies no arriben a final de mes. Han de percebre un sou digne, però han de donar exemple d’austeritat i contenció als veïns”, criticava Óscar Conde (VOX), que no accepta una agenda 2030 que “va en contra de les famílies i la classe obrera”. “Fa una mica l’efecte que cadascuna de les àrees és com un calaix de sastre i trobem a faltar un esment al Pla Estratègic de Ciutat i l’oficina que s’hauria d’implementar. També lamentem que la promoció econòmica quedi fora de l’ambit de ciutat del coneixement i s’emmarqui en ciutat sostenible”, valorava Joan Sánchez (Junts). “No deixin passar molt temps `per traslladar l’organització que proposen a l’estructura tècnica, que segons nosaltres no s’ha organitzat correctament ni ha respost a les necessitats de la ciutadania”, apuntava Pedro Arco (En Comú Podem), que demanava al govern tornar a tenir presència al Consorci Urbanístic del Centre Direccional i “dedicar més temps a la planificació des del primer moment”. Per part de Guanyem, Ivan González trobava a faltar que el govern parli de les seves línies polítiques: “Aquestes prioritats que han enumerat serien comunes a qualsevol govern amb un mínim caràcter democràtic”. El portaveu d’ERC, Iñigo Enterria, assegurava que els republicans no veuen necessària una Junta de Govern Local amb vuit persones. “Exigirem que els 14 regidors de govern estiguin a les comissions informatives i ens informin què fan”, anunciava. “Sí que veiem en el nostre organigrama una coherència i un relat amb el nostre programa electoral per aquest mandat. L’àmbit de Ciutat Sostenible neix de la voluntat del govern d’agrupar en un mateix àmbit la planificació urbanística i l’econòmica i empresarial”, responia David González a les valoracions fetes per l’oposició.

Pròrroga del nomenament dels tres assessors del govern

El ple també restava assabentat de la pròrroga del nomenament dels assessors del govern (en Àrea Alcaldia i Presidència, Àrea d’Economia i Serveis Generals i Àrea de Cohessió Social i Ciutadania). En aquest sentit, el plenari tirava endavant -amb el no d’ERC, Guanyem, ECP i VOX i l’abstenció de PP i Junts- la modificació de la Relació de Llocs de Treball dels assessors que passen a denominar-se Cap de Gabinet d’Alcaldia (54.979,10€ bruts anuals), Assessor en Matèria Econòmica (53.979,10€ bruts anuals) i Assessor en Matèria de Territori (53.979,10€ bruts anuals). “En moments de dificultats econòmiques de molts veïns, tenir tres assessors que cobren més de 50.000 euros ens sembla excessiu”, criticava Pedro Arco (ECP). “Als assessors se’ls hauria de requerir una titulació i no és així. Tampoc veiem que s’hagi fet una valoració del seu lloc de treball. A més, la plantilla porta anys esperant una valoració dels llocs de treball que no es fa i s’hauria de fer”, criticava Íñigo Enterria (ERC). Una petició a la se sumava també Arco. “Aquest govern ha tingut la voluntat de mantenir els sous i els assessors”, destacava l’alcalde, que afirmava que és “voluntat del govern seguir treballant en millorar la qualitat de tota la gent que treballa a l’Ajuntament”.

Designació dels regidors/es com a representats de l’Ajuntament diferents òrgans col·legiats d’ens supramunicipals

El ple també va acordar -amb l’abstenció de PP, Guanyem, ECP i VOX- la designació dels regidors/es com a representats de l’Ajuntament a diferents òrgans col·legiats d’ens supramunicipals. El ple designa -amb el no d’ERC i ECP i l’abstenció de PP, Guanyem, JxC i VOX- com a representant del municipi de Cerdanyola en el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al regidor Javier Sánchez i l’alcalde Carlos Cordón, que assistirà com a membre nat.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?