Les principals accions que proposa el Pla Local Feminista 2023-28

WhatsApp Image 2023-12-21 at 09.10.08

Després que el ple municipal de novembre aprovés el Pla Local Feminista de Cerdanyola (2023-28) amb el vot contrari de Vox i l’abstenció del PP, aquest ja és una realitat. “La societat ens està demanant d’una manera molt gran que aquests plans existeixin, que siguin potents, que es treballin i que s’impliquin totes les regidories d’una manera molt transversal”, destacava la regidora d’Igualtat i Feminisme, Andrea Borrego, durant la presentació oficial als mitjans de comunicació.

Vol esdevenir l’eix vertebrador de les polítiques municipals d’igualtat i feministes dels propers anys

L’objectiu principal del Pla Local Feminista de Cerdanyola del Vallès és definir un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques públiques i mesures que possibilitin la promoció de la igualtat i l’equitat de gènere. El Pla Local Feminista vol esdevenir l’eix vertebrador de les polítiques municipals d’igualtat i feministes dels propers anys basats en incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal a totes les polítiques i accions municipals, incloure la mirada de la interseccionalitat i en l’empoderament de les dones.

Metodologia participativa

Per a l’elaboració del Pla, s’ha seguit una metodologia participativa que ha combinat diverses tècniques de treball i estratègies metodològiques com la creació del grup de lideratge amb personal de l’Ajuntament de diverses àrees/departaments amb càrrecs de responsabilitat, la recopilació i anàlisi documental, entrevistes en profunditat, quatre grups de participació i qüestionari online a la població de Cerdanyola.

El pla inclou la diagnosi, un pla d’acció -polítiques internes d’igualtat i feminisme de l’ens local, reconeixement, lideratge i participació feminista, acció social contra les violències masclistes, educació feminista, treballs, cures i usos del temps; urbanisme amb perspectiva feminista; salut, esports i qualitat de vida; i cultura i festes amb perspectiva feminista- i una estratègia d’implementació amb una proposta de seguiment i avaluació. “Tenim el Consell Municipal de Dones i la Taula Feminista que són el procés de participació que necessitem i convidem a tothom a poder participar-hi per poder seguir com va aquest pla”, defensava Borrego. En aquest sentit, el document concreta que la regidoria d’Igualtat i Feminisme i la Taula Feminista són els òrgans responsables de decidir sobre eventuals canvis en els objectius i les actuacions del Pla Local Feminista de Cerdanyola.

Punts febles i punts forts

A grans trets el pla destaca com a punts forts de Cerdanyola que tingui una regidoria, un equipament específic, un cos tècnic i econòmic, un Consell Municipal de Dones, una Taula Feminista i una llarga trajectòria en el desenvolupament de polítiques d’igualtat, destacava la tècnica de Polítiques d’Igualtat i Feminisme, Clara Dachs. Per contra, les grans mancances són la falta de polítiques LGTBI, d’interseccionalitat i de transversalitat. “Insistim molt en la transversalitat perquè és l’única manera que el feminisme arribi a tots els llocs més enllà de les tres diades”, remarcava Borrego.

Un total de 61 accions que estan calendaritzades i amb una regidoria responsable assignada
El pla, que Borrego qualificava com a potent ambiciós i il•lusionant, contempla un total de 61 accions que estan calendaritzades i amb una regidoria responsable assignada. “És un calendari aproximat, però creiem que és bastant real. Tenim cinc anys per tirar tot això endavant”, apuntava la regidora. “El pla es repassarà d’aquí a cinc anys, però realment es repassarà contínuament perquè ha de ser un pla molt viu”, afegia.

Properament hi haurà un pla LGTBI

Quan es va comptar amb la diagnosi del pla es va detectar que “el tema LGTBI a Cerdanyola necessita d’un gran impuls i d’un gran reforçament per part de les administracions públiques”, explicava Borrego. Per aquest motiu, es va decidir que properament es farà un pla LGTBI.

Les accions més destacades

Crear una xarxa d’equipaments i comerços “Xarxa Lila” perquè incorporin la perspectiva feminista.

Treballar per uns pressupostos amb perspectiva de gènere

Incorporar clàusules de contractació amb perspectiva de gènere a la contractació pública de l’Ajuntament i fer-ne el seguiment. Valorant i prioritzant les organitzacions que inclouen i treballen des d’aquesta perspectiva.

Realitzar formacions en transversalitat de gènere i perspectiva feminista, de caràcter anual, al conjunt del Consistori.

Mantenir, visibilitzar i recolzar el Consell Municipal de Polítiques de Dones, per tal que sigui conegut pel conjunt de la ciutadania, ampliar-se i tenir major incidència.

Mantenir i ampliar el conjunt d’iniciatives i d’activitats en clau feminista que s’organitzen de forma conjunta amb el teixit associatiu del municipi, especialment en la commemoració de diades internacionals.

Treballar perquè les entitats realitzin un Pla d’Igualtat de Gènere i/o un Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes, oferint formació i assessorament al respecte.

Garantir el funcionament del Protocol d’assetjament sexual, per raó del sexe, l’orientació sexual i identitat sexual de l’Ajuntament. Donar a conèixer el document, realitzar formacions específiques a tota la plantilla i revisar el document de forma permanent

Actualitzar el Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes de Cerdanyola per incloure la perspectiva de la Diligència Deguda, tal com estableix el Protocol Marc de la Generalitat de Catalunya. Incloure l’abordatge de totes les violències masclistes des de la perspectiva interseccional. Incloure el sistema de resposta urgent.

Actualitzar el Pla Intern d’Igualtat de Gènere per dotar d’una eina especialitzada en igualtat de gènere al si de l’organització.

Reforçar el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), millorant la dotació pressupostària, les condicions de les seves treballadores, el model d’atenció que el defineix i la seva visibilització.

Crear una Taula per l’Educació Feminista a Cerdanyola, a fi de garantir la transversalitat feminista als diversos centres educatius de la ciutat.

Promoure el talent femení tot desenvolupant projectes i xarxes de dones empresàries i científiques per destacar el seu treball.

Oferir ajudes a dones que han estat un temps desvinculades del mercat laboral i es volen reincorporar.

Promoure accions de sensibilització a les empreses per impulsar la realització de Plans d’Igualtat de Gènere, l’erradicació de la bretxa salarial i la identificació d’obstacles que dificultin el desenvolupament de les dones, així com el disseny de Protocols d’assetjament sexual, per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere.

Sotmetre a revisió el Pla Director Urbanístic i les Marxes Exploratòries des de la perspectiva feminista.

Considerar la perspectiva feminista en les futures remodelacions urbanístiques del municipi: que sigui accessible, que sigui segur i que es tingui en compte les formes en què les dones ocupen l’espai públic per crear condicions en funció daixò.

Crear un projecte d’equitat menstrual com a estratègia per combatre les dificultats per accedir als productes d’higiene, les mancances en la informació i educació al voltant dels cossos i les sexualitats de les dones.

Promoure l’esport femení. Potenciar l’ús de les instal•lacions municipals per part de les dones mitjançant la priorització d’horaris i distribució equitativa d’espais per a les activitats més feminitzades.

Fomentar la creació artística i cultural des de la perspectiva feminista.

Actualitzar el protocol “Per unes festes lliures de violències heteropatriarcals” de l’Ajuntament.

Properament hi haurà un pla LGTBI

Quan es va comptar amb la diagnosi del pla es va detectar que “el tema LGTBI a Cerdanyola necessita d’un gran impuls i d’un gran reforçament per part de les administracions públiques”, ecplicava Borrego. Per aquest motiu, es va decidir que properament es farà un pla LGTBI .

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?