La Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola, Ripollet i Montcada es dissol

mancomunitat
Els alcaldes de Ripollet, Cerdanyola i Montcada en una imatge d’arxiu

L’última assemblea de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola, Ripollet i Montcada va aprovarla proposta de dissolució i determinació, en forma de liquidació, d’aquest organisme supramunicipal. La data efectiva de dissolució i extinció de la Mancomunitat, en la qual hauran d’estar liquidats tots els drets i obligacions, serà el 31 de desembre de 2021, data fins la qual la Mancomunitat continuarà atenent els seus serveis i obligacions contractuals.

La història

La Mancomunitat Cerdanyola-Ripollet es va constituir el 2 de febrer de 1956 i, segons constava als seus estatuts fundacionals, tenia com a funcions, a banda de serveis d’interès comú, contribuir al sosteniment de la caserna de la Guàrdia Civil i de l’Assemblea de la Creu Roja. Posteriorment, el 4 d’octubre de l’any 2000, s’hi va incorporar l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

L’any 2015, les alcaldies que integren la Mancomunitat van reflexionar sobre la necessitat de repensar i donar un nou impuls a aquest ens. No obstant això, l’estructura actual, amb presidències rotatòries i sense cap figura pròpia de Secretaria, Intervenció o Tresoreria, entre altres factors, fan que no sigui possible donar resposta àgil als veritables problemes dels municipis que integren la Mancomunitat. A més, cal tenir en compte que també hi ha altres administracions supramunicipals amb més recursos, sobretot econòmics, que actuen en el territori, com són el Consell Comarcal del Vallès Occidental, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o la Diputació.

També actualment es donen noves formes de col·laboració entre els tres municipis, més àgils i senzilles, que poden donar solució a les diferents problemàtiques que poden anar sorgint. Un exemple són els convenis de col·laboració o acords per a rebre subvencions, com és el cas dels polígons industrials, entre Ripollet i Montcada; o la reclamació conjunta entre els municipis de Montcada, Ripollet, Cerdanyola i Barberà, per a la reivindicació de la construcció de l’hospital Ernest Lluch.

Tots aquests arguments han fet arribar a la conclusió que la millor opció actualment és la dissolució de la Mancomunitat a favor d’altres formes de relació entre els municipis que la integren.

L’alcaldessa de Montcada, Laura Campos, i els alcaldes de Cerdanyola, Carlos Cordón i de Ripollet, José M. Osuna, han deixat constància de la bona entesa existent i la voluntat política de continuar treballant en projectes beneficiosos pels tres municipis. En aquest sentit, les alcaldies de Ripollet i Cerdanyola han manifestat la seva voluntat de treballar conjuntament i crear un nou espai de treball i participació entre els dos municipis, on s’atengui les necessitats de les persones del barri compartit de Pont Vell, Tiana i Quatre Cantons. Un òrgan més proper a la ciutadania, que possibiliti un abordatge més integral de les seves necessitats, amb una perspectiva més transversal, holística i integradora.

 

 

 

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?