La Generalitat prorroga les restriccions anti-Covid fins al 24 de gener

restriccions2

El govern català manté una setmana més -fins al diumenge 24 de gener-, les restriccions vigents a Catalunya amb l’objectiu d’aturar la transmissió de la covid-19. Així, doncs, es prorroga el confinament municipal tots els dies de la setmana o el tancament dels comerços no essencials el cap de setmana. “Encara no podem veure una frenada. Necessitem 7 dies més per veure el comportament de la pandèmia”, explica la consellera de Salut, Alba Vergés. En l’última setmana els ingressos a les ucis catalanes han augmentat un 20%, ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. En aquests moments, hi ha 498 persones a les UCI i la previsió és que augmenti en els pròxims dies.

Així, Catalunya segueix amb el confinament municipal tots els dies de la setmana, excepte per motius justificats, com ara la impossibilitat de teletreballar.

Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l’entrada i la sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments justificats adequadament:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
 • Retorn al lloc de residencia habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 • Assistència i cura de menors, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances que no es puguin fer telemàticament o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament.
 • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 • Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 • Causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada degudament.

Confinament municipal durant la setmana: queda restringida l’entrada i sortida de persones de cada municipi, excepte la mobilitat essencial indicada abans i:

 • Activitat física i esportiva individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Excepcions a la mobilitat:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, sempre que sigui a la farmàcia més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut amb el certificat professional corresponent).
 • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i recollida a l’establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts.
 • Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Altres causes de força major o una altra situació de necessitat justificada.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Serveis i comerç minorista: a les 21.00 hores.
 • Restauració: tancament de la restauració per a consum a l’establiment a les 21.30 hores, servei de recollida per emportar a les 22.00 hores i servei de lliurament a domicili a les 23.00 hores.
 • Activitats culturals que estiguin permeses, a les 22.00 hores.
 • Els comerços d’aliments i altres productes essencials no estan afectats per les restriccions horàries i l’horari d’obertura és l’habitual d’acord amb la normativa que limita els horaris de les botigues.
 • Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, els establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.
 • La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)
 • Es recomana limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.
 • Es recomanen els desplaçaments basats en les “bombolles de convivència”.
 • Es recomana limitar les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, a un màxim de 6 persones i sense superar les dues bombolles de convivència. La limitació a 6 persones no afecta una única bombolla de convivència.
 • Es recomana limitar les reunions i/o trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que fan la visita siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
 • La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
  • Les activitats laborals
  • Les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries)
  • Les activitats de culte, els actes religiosos i les cerimònies civils, inclosos els casaments, els serveis religiosos i les cerimònies fúnebres
  • Els mitjans de transport públic
  • Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)
  • Les activitats extraescolars permeses
  • Les activitats culturals permeses
 • Es prohibeix consumir aliments i begudes a les trobades o reunions als espais públics, excepte a les sortides escolars i en l’àmbit de la intervenció socioeducativa.
Activitat comercial
 • Obertura del comerç minorista al 30% de l’aforament, i només si té una superfície de venda que no superi els 400 m2.
 • Se suspèn l’obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.
 • Se suspèn l’obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes excepte els establiments que tinguin l’entrada independent i directa des de la via pública amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30% i superfície de venda màxima de 400 m2, i els equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas.
 • Les limitacions anteriors (aforament, superfície de venda i prohibició d’obertura en centres comercials) no afecten el comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria i concessionaris d’automòbils).
 • Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquin contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
 • Els mercats no sedentaris poden mantenir l’activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament.
 • Se suspenen les fires comercials.
 • Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.
 • Horaris de tancament del comerç: màxim a les 21.00 hores, excepte el menjar per emportar fins a les 22.00 hores i el menjar a domicili fins a les 23.00 hores.
 • L’hora de tancament del comerç d’alimentació i altres productes essencials és fins a les 22.00 hores com a màxim.
Activitats d’hoteleria i restauració
 • Obertura de bars, restaurants i hotels:
  • Horari de servei i consum en els establiments: de les 7.30 a les 9.30 hores i de les 13 a les 15.30 hores.
  • Fora d’aquest horari, l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
  • Consum sempre a la taula.
  • Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit).
  • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
  • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
  • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
  • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació
  • Terrasses:
   • Sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
   • Cal garantir almenys dos costats sense tancament. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de dos costats, la terrassa no es pot considerar espai a l’aire lliure i, per tant, s’hi han d’aplicar les limitacions i condicionants dels espais tancats o interiors.
   • Prohibit fumar a menys de 2 metres de persones que no siguin del grup de convivència.
 • Tancament de locals de restauració ubicats a centres comercials.
 • Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores.
Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives
 • Cinemes, teatres, auditoris, sales de concerts i similars: obertura amb un 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/ 3354/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3254/2020) i l’assignació prèvia de seients.
 • En la resta d’activitats (les que no tenen ventilació reforçada) es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut.
 • Se suspenen totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals: romanen oberts limitant l’aforament al 50%.
 • Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.
 • Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.
 • Convencions, congressos, festes majors: resten suspesos.
 • Parcs i fires d’atracció: se suspèn l’obertura al públic, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables.
 • Establiments d’activitats lúdiques infantils en espais tancats: se’n prohibeix l’obertura.
 • Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20.00 hores.
 • Salons de jocs, casinos i sales de bingo: se’n suspèn l’obertura d’activitats.
Cerimònies civils, religioses i culte
 • Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/3268/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3268/2020) i amb els assistents asseguts.
 • En la resta d’actes i cerimònies (els que no tenen ventilació reforçada) es manté el 30% d’aforament i s’hi incorpora la referència de 500 persones com a màxim.
Activitat física i esportiva
 • En grup (màxim 6 persones i 2 bombolles de convivència) dins del municipi o individual en municipis limítrofs.
 • Tancament d’instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats a excepció de les piscines.
 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i
  • al 50% d’aforament
  • activitats en grup limitades a un màxim de 6 persones, inclòs el professor/a o monitor/a, si n’hi ha
 • L’ús de piscines tancades es limita al 30% de l’aforament amb control d’accés i no es permet fer activitats en grup.
 • No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure.
 • Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues i competicions professionals (nacionals, internacionals), que s’han de celebrar sense públic.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?