Els ajuts a les famílies es posen sol·licitar fins al 18 d’octubre

ajuts

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès destinarà enguany 200.000 euros a ajuts a les famílies. La convocatòria va adreçada a persones o unitats familiars que presentin vulnerabilitat econòmica que dificulti el pagament de les despeses ordinàries i que compleixin els requisits que recull l’ordenança reguladora.

En aquest exercici l’import subvencionable es calcularà d’acord amb l’aplicació de la fórmula “valor cadastral habitatge habitual x Tipus impositiu x 0,80”. Aquesta fórmula té en compte el valor cadastral de l’immoble que constitueix la residència habitual fent que la quota sigui proporcional a aquest.

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament amb caràcter preferent, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament. També es pot fer presencialment amb caràcter excepcional demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament. L’any 2021, 274 famílies van ser beneficiades amb aquest tipus d’ajut.

Per optar a aquests ajuts cal estar empadronats a Cerdanyola com a mínim des de l’1 de gener de 2022 i tenir la condició de propietari o arrendatari de l’habitatge habitual en el municipi. En cas de ser titular d’un contracte d’arrendament, cal que quedi acreditat que es repercuteix en aquest contracte l’import de l’Impost sobre Béns Immobles i que per tant el pagament va a càrrec de l’arrendatari. També es demana trobar-se dins dels barems econòmics -la renda o salari mínim interprofessional està fixada, per l’exercici 2022, en 1.000 €, 14.000 € anuals- i no disposar de cap més immoble (excepte un pàrquing o un traster, considerat com a part de l’habitatge habitual).

 

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?