El Procicat aprova el pla per a la represa de l’oci nocturn

disco-1069203_1920

El Procicat ha donat el seu vistiplau al pla sectorial que haurà de permetre, quan així és consideri, la reobertura de les activitats recreatives musicals vinculades a l’oci nocturn. Així, el pla contempla mesures generals per l’obertura de locals i establiments que funcionin com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, bars musicals o karaokes.

El protocol indica, per exemple, els requeriments a seguir en el control d’accés i en la gestió, d’haver-hi, de les zones de ball i de restauració, així com també exposa les mesures d’higiene i salut pública, neteja i desinfecció necessàries, i els requisits relatius a la ventilació i funcionament dels sistemes de climatització en el desenvolupament d’aquestes activitats.

Pel que fa als control d’accés, en locals amb un aforament superior a 500 persones serà obligatori comptar amb algun sistema telemàtic de venda anticipada i reserva nominativa d’entrades, per facilitar una traçabilitat dels assistents en cas de rebrot; en locals amb un aforament menor, serà només recomanable. Aquests sistemes telemàtics hauran d’incorporar, també, informació sobre la disponibilitat de l’aforament, per evitar aglomeracions de públic en els accessos als locals. Pel que fa a la venda per taquilla del romanent d’entrades, caldrà portar un registre de dades d’identitat i contacte de qui hi accedeixi, independentment de l’aforament del local.

A més, caldran aplicar mecanismes per garantir que, en cas de produir-se cues, es mantingui la distància de seguretat a l’exterior del local i exigir l’ús de mascareta a les persones que formin part d’aquestes cues. De fet, s’hauran d’establir fluxos diferenciats d’entrada i de sortida, amb el mínim contacte possible entre ambdós.

En relació amb els aforaments, la fixació d’un màxim prendrà com a base el que tingui autoritzat cada local, i és un element clau per poder garantir la seguretat dels treballadors i dels clients, especialment per a facilitar que es mantinguin unes determinades distàncies interpersonals de seguretat, i minimitzar al màxim la possibilitat de contagis. Pel que fa a l’ús de les pistes de ball, s’hi podrà estar seguint algunes directrius: en locals amb aforament superior a 500 persones, la pista estarà perimetrada, amb un punt d’entrada i un de sortida; i, independentment de l’aforament, serà obligatori dur la mascareta correctament posada i no consumir-hi.

Amb referència al servei de barra, s’ha de garantir la distància interpersonal, i eliminar tots els utensilis de les barres o de les taules que puguin ser d’ús comú o compartit. Els clients hauran de dur permanentment posada la mascareta i només es podrà enretirar per menjar o beure.

Per últim, serà necessari intensificar les activitats de neteja i desinfecció i que es disposi d’un protocol adaptat en funció de l’aforament, la freqüència de trànsit o ocupació, els tipus d’activitats i els usos de cada local. També, garantir la renovació dels fluxos de l’aire amb sistemes de ventilació i renovació de l’aire, així com mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior en els locals, mitjançant ventilació natural i/o en els sistemes de ventilació i climatització per evitar la transmissió del virus per l’aire. De fet, on només es disposi de ventilació natural, caldrà maximitzar el cabal de ventilació obrint les finestres i les portes: així, es recomana ventilar els espais amb la major freqüència possible i, com a mínim, tres vegades al dia durant 10 minuts, així com començar la ventilació dues hores abans de l’obertura del local i mantenir-la en funcionament una hora després del tancament.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?