El Pla de Qualitat de l’Aire comarcal recomana canviar el límit de les vies ràpides a 90 km/h

Qualitat_AIRE_VOC

El Vallès Occidental disposa del primer Pla Supramunicipal per la millora de la qualitat de l’aire comarcal amb 44 accions a desenvolupar pels diferents municipis i el Consell Comarcal. Entre elles, destaca la d’impulsar una petició a les administracions competents per aplicar una reducció de la velocitat màxima de circulació (fins als 90 km/h) en les vies d’alta demanda que transcorren pròximes als nuclis urbans i així poder reduir les emissions de contaminants d’aquelles zones.

La Diputació de Barcelona ha lliurat al Consell Comarcal del Vallès Occidental el document final del Pla d’Acció Supramunicipal per la millora de la qualitat de l’aire de la comarca. El Pla pretén ser una eina que permeti assentar les bases per a reduir la contaminació atmosfèrica a nivell comarcal, a través de la implementació d’un seguit d’actuacions a diversos nivells, definides en base a una diagnosi de la situació actual sobre la qualitat de l’aire. El Vallès Occidental és la primera comarca de Catalunya a disposar d’un Pla d’aquestes característiques, incloent a tots els municipis de la comarca.

El confinament de la primavera de 2020 va suposar una important baixada dels nivells de NO2 amb variacions al voltant d’un 55% respecte d’un any normal

Aquest Pla va ser un encàrrec que el Consell d’alcaldies va fer al Consell Comarcal el setembre de 2019, en el moment en que es va acordar declarar l’emergència climàtica al nostre territori.  Les tasques per a l’elaboració del Pla es van iniciar el mes de març de 2020 i han finalitzat el desembre de 2020, gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. Després que el Pla hagi passat per la Taula tècnica i pel Consell d’Alcaldies, per a la seva validació, el Diputat d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, ha fet lliurament al president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, del document definitiu. Giménez ha posat de manifest les dades del Barcelona Institute for Global Health (IS GLOBAL) que situen Barcelona i la seva àrea metropolitana en la 6a posició de les ciutats amb més mortalitat associades a la qualitat de l’aire En aquesta àrea s’hi inclouen ciutats de la comarca com Cerdanyola, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Sabadell i Rubí.  L’estudi també indica que es podrien evitar 82 morts anuals complint les recomanacions de l’OMS sobre qualitat de l’aire. Al mateix temps però s’ha referit a que “la pandèmia ha portat a una baixada de la contaminació i s’ha demostrat que quan la mobilitat baixa,  millora la qualitat de l’aire”.  Segons dades de l’Observatori comarcal, el confinament de la primavera de 2020 va suposar una important baixada dels nivells de NO2 amb variacions al voltant d’un 55% respecte d’un any normal. Durant la fase de represa els nivells van  augmentar,  però es manté una baixada moderada respecte a la tendència de 2015-2019. Les noves mesures adoptades per mitigar l’expansió de la malaltia durant la segona i tercera onada també es reflecteixen en les dades de concentració de NO2.

Les properes setmanes, cada municipi haurà d’aprovar en el seu Ple aquest Pla i definir les actuacions al seu terme municipal.  El Consell Comarcal també assumeix accions de caràcter general de seguiment i també portarà aquest Pla a aprovació del seu Plenari en la seva propera sessió.

Àrees d’actuació

La diagnosi de la qualitat de l’aire actual, en relació als contaminants més rellevants, aporta dues grans conclusions. La primera, que a la comarca el trànsit rodat és la major font d’emissió, seguit de la indústria i del sector domèstic segons els indica l’inventari d’emissions que s’ha realitzat. La segona, que al Vallès Occidental hi hauria una proporció significativa de població exposada a alts nivells de contaminació: un 11,6 % de la població exposada a òxids de nitrogen, 83,4% exposada a  partícules en suspensió i  51,9 % exposada a l’Ozó. Fruit de la diagnosi de la qualitat de l’aire a la comarca, s’han identificat 4 àrees d’actuació prioritària, en funció del grau d’impacte dels contaminants a nivell local i segons la proximitat de la població exposada a grans focus emissors, ja sigui viaris o industrials.  Com es pot veure en el mapa en els quatre colors, els municipis amb el color blau més intens són els que tenen una pitjor qualitat de l’aire actualment. Així, l’àrea 1 la conformen 12 municipis que es localitzen dintre de la zona àmbit 40 de protecció especial de la contaminació atmosfèrica. En aquesta àrea  hi ha: Cerdanyola, Sabadell, Rubí, Barberà, Sant Cugat, Ripollet, Montcada i Reixac, Castellbisbal, Terrassa, Badia, Santa Perpètua de Mogoda i Sant Quirze. El Pla ha fixat uns objectius de reducció d’emissions generals d’un 6,1% per a l’òxid de nitrogen, d’un 16,7% per a les per a les partícules en suspensió inferior a 10 micres i d’un  i 20,2% per a les partícules en suspensió inferior a 2’5 micres.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?