El Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental s’aprova inicialment

Qualitat_AIRE_VOC

El Ple comarcal ha aprovat inicialment el Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental amb període de vigència 2021-2025 així com les accions a desenvolupar i aplicar les mesures en què el Consell Comarcal és autoritat responsable i les que comparteix amb els ajuntaments. El Consell Comarcal assumeix accions de caràcter general de seguiment amb l’objectiu de vetllar per la implementació de les mesures del Pla de forma homogènia, garantint una actuació coordinada a la comarca. El Pla s’ha aprovat per majoria amb el vot a favor de tots els grups comarcals excepte CAM-AMUNT que s’ha abstingut.

El Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental, pretén ser una eina que permeti assentar les bases per a reduir la contaminació atmosfèrica a nivell comarcal, a través de la implementació d’un seguit d’actuacions a diversos nivells, definides en base a una diagnosi de la situació actual sobre la qualitat de l’aire.

El Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental del 16 de setembre de 2019 va declarar formalment l’emergència climàtica i va instar el Consell Comarcal a la redacció d’un Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire i a la creació d’una taula política comarcal, així com totes les accions que se’n derivessin, incidint també en la sensibilització a la ciutadania. El mateix Consell d’Alcaldies va aprovar aquest pla el mes de gener. El Vallès Occidental és la primera comarca de Catalunya a disposar d’un Pla d’aquestes característiques, incloent a tots els municipis de la comarca. Ara, els ajuntaments de la comarca hauran de fer el mateix tràmit en els seus òrgans de govern i poder assumir els seus compromisos.  El Pla es sotmetrà al tràmit d’informació pública durant un període de 20 dies hàbils, mitjançant la corresponent publicació d’aquest acord al BOPB, al taulell d’anuncis de la Corporació i a la web corporativa, amb el benentès que si no es presenten al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?