El 10,2% de la població cerdanyolenca viu en risc de pobresa

WhatsApp Image 2023-12-29 at 08.51.54

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha fet públic l’informe anual sobre Renda, pobresa i desigualtat de l’any 2021. L’informe conclou que el 10,2% de la població de Cerdanyola viu en risc de pobresa, una xifra que es troba per sota de la mitjana provincial (14,9%), catalana (16%) i comarcal (13,9%). Cerdanyola ha experimentat un descens del 0,5% en la taxa de risc de pobresa del 2020 a 2021.

L’informe també apunta que el 4’6% de la població de Cerdanyola viu en situació de pobresa severa. El municipi vallesà que encapçala el rànquing de taxa de risc de pobresa és Badia del Vallès amb un 17’7%.

D’altra banda, la renda mitjana per persona a Cerdanyola se situa en 16.360 euros. La renda mitjana comarcal se situa per sobre de la provincial i la catalana, tot i que existeixen importants disparitats entre els  municipis de la comarca. D’acord amb els resultats de l’informe, la renda anual neta per persona al Vallès Occidental es va situar, l’any 2021, en 15.715 euros, valor per sobre de la mitjana provincial (+2,7%) i catalana (+6,4%). Aquesta xifra representa un increment del 3,4% respecte de l’any anterior. Des de l’any 2015, la renda neta per persona ha crescut de manera ininterrompuda a la comarca, amb un increment acumulat del 22% (en valors absoluts, 2.813 euros per persona més).

Grans diferències a la comarca

Existeixen diferències territorials en la incidència de la pobresa severa: Montcada i Reixac (7,7%) i Badia del Vallès (7,4%) són els municipis amb les taxes més elevades, per sobre de la mitjana catalana (7,1%), seguits de Terrassa, Sabadell i Ripollet, tots tres amb un 6,8%, per sobre de la mitjana provincial (6,7%). A l’altre extrem, se situarien Matadepera (2,6%), Viladecavalls (2,1%) i Ullastrell (2%).

Bretxa de gènere entre dones i homes

La taxa de risc de pobresa torna a ser més dura amb les dones que amb els homes. A Cerdanyola, un 10,6% de dones es troben en aquesta situació, mentre que als homes és de 9,8%. Amb la taxa de pobresa severa la variació és similar: un 4,7% i un 4,4%. Amb aquesta data, Rubí és la ciutat de la comarca amb més bretxa de gènere en aquest àmbit. Així, la bretxa de gènere en aquest àmbit presenta unes dades similars a Cerdanyola que al conjunt de la comarca.

Pobresa infantil

A sis municipis la taxa de risc de pobresa de la població de menys de 18 anys és superior a la comarcal (19,8%). Destaquen Badia del Vallès (29,3%), Montcada i Reixac (26,8%), Terrassa (24,8%) i Sabadell (24,3%). Les taxes de risc de pobresa infantil més baixes se situen a Matadepera (3,3%) i Viladecavalls (2,7%). La de Cerdanyola se situa en el 14,1%.

Diferències entre les seccions censals

A l’informe s’identifiquen 40 seccions censals al Vallès Occidental amb una renda inferior als 10.000 euros. Aquestes zones, amb rendes baixes i molt baixes, es localitzen principalment a les capitals de comarca. En l’altre extrem, hi havia 17 seccions amb rendes molt altes, amb uns ingressos nets per persona per sobre dels 25.000 euros anuals, ubicades en els municipis amb rendes altes com Sant Cugat del Vallès, Matadepera, Sant Quirze del Vallès i Cerdanyola del Vallès.

Risc de pobresa i pobresa severa

La taxa de risc de pobresa mesura la pobresa en termes relatius. És a dir, indica la proporció de persones que, es considera, tenen ingressos baixos en relació al conjunt de la població. En concret, és la població que disposa d’uns ingressos equivalents per unitat de consum inferiors al 60% de la mediana, d’acord amb el criteri harmonitzat d’Eurostat. El càlcul a partir de les dades de l’ADRH situava aquest valor en 9.870 euros l’any 2021.

En aquest informe, es considera que les persones en situació de pobresa severa son aquelles amb uns ingressos per unitat de consum inferiors al 40% de la mediana estatal (territori de règim fiscal comú). Aquesta xifra es notablement inferior al llindar per definir el risc de pobresa. En concret, per al 2021, el llindar de renda és de 6.580€ l’any.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?