Comencen obres de millora al Parc del Turonet

fotomuntage_acces_c_pizarro

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat que gestiona el manteniment del Parc del Turonet, ha iniciat diverses obres al parc per millorar els accessos i la connectivitat interior. Les obres contemplen la consolidació de dos nous accessos al Parc del Turonet, un al carrer Pizarro i un altre a la ronda de Cerdanyola. També es millorarà l’accés existent al carrer Sagunt. Aquests treballs permetran seguir millorant la connexió de la ciutat amb el parc, un gran pulmó verd. D’altra banda, es milloraran alguns dels camins interiors existents per tal d’afavorir l’accessibilitat i la connectivitat dels diferents àmbits del parc i el paviment de l’àrea de jocs infantils de l’avinguda Lesseps.

Es crearà un nou accés al carrer Pizarro, entre els carrers Sagunt i Lepant. L’actuació proposa la contenció del talús existent amb un mur de gabions, i la construcció d’una escala a base de travesses de fusta tractada. L’àmbit de vorera adjacent també es pavimentarà amb peça prefabricada de panot i s’instal·larà un senyal d’informació general del parc. A la banda superior es formalitza un camí de sauló que s’acompanya amb la plantació de nova arbustiva a base de Bupleurum, Viburnum, Cistus i Romaní i que endinsarà la gent cap al parc.

També es farà un nou accés a la ronda de Cerdanyola. Es millorarà el camí i l’entorn de la jugatecambiental amb l’adequació de l’inici del camí cap el mirador i la construcció d’escales. També s’adequarà els camins cap als jocs infantils de la plataforma inferior que dona a la ronda de Cerdanyola amb unes escales a base de travesses de fusta i s’ampliarà la zona entorn la jugatecambiental realitzant un moviment de terres.

D’altra banda, es millorarà l’accés des del carrer Sagunt. La proposta consolidarà aquest accés i millorarà l’àmbit de mirador al qual dóna accés directe. Es definiran els límits laterals de la vorera existent amb una peça prefabricada així com els de la plataforma d’asfalt, el mirador, a on es col·locarà una pletina metàl·lica perimetral. Un tancament de fusta igual a l’existent es posarà en determinats punts per ajudar a definir l’espai i contenir les terres. L’actuació s’acaba amb la plantació de 3 unitats de Pinus Pinea, 3 unitats de Quercus Ilex i 3 unitats de Quercus Serris, i la hidrosembra del parterre que els conté.

En el camí d’accés al costat de l’edifici del gratacel es substituirà l’actual paviment per una nova llosa de formigó amb acabat fratassat amb un parterre perimetral continu que albergarà tots els arbres. L’escalirrampa es replantejarà per tenir tots els graons iguals i es pavimentarà respectant el graó amb la peça prefabricada actual i l’estesa amb formigó fratassat. D’aquesta manera es millora la connectivitat del parc amb els equipaments esportius municipals als quals s’hi arriba.

A la zona d’skate es crearan noves escales i un camí que connectarà l’espai. Aquest serà de sauló delimitat lateralment per una peça de fusta que marcarà el seu traçat. Unes travesses col·locades al terra cada 8 metres ajudaran a contenir les aigües de les pluges a la vegada que dibuixen el passeig dels usuaris. El final del camí es construirà una escala a base de peces prefabricades de formigó que salvaran el talús existent. Amb aquesta actuació es millorarà la connectivitat de la banda superior del parc amb la plataforma inferior.

Finalment, es millorarà el paviment de l’àrea de jocs infantils de l’avinguda Lesseps. L’àrea es pavimentarà amb cautxú continu de diferents colors per tal d’assegurar l’accessibilitat de tots els infants i acompanyants. Un tub dren col·locat a la cota més baixa assegurarà el correcte drenatge de tota la superfície.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?