Com serà el retorn a les escoles al setembre?

cc1eee38ea9203c89601d0403577725f

El Ministeri d’Educació i les comunitats autònomes han acordat adoptar l’activitat lectiva presencial com a principi general per a l’inici i el desenvolupament del curs escolar 2020-2021 amb el màxim de garanties necessàries. L’acord, a què s’han adherit totes les comunitats, excepte Madrid i País Basc, recull orientacions per reforçar els dèficits d’aprenentatge provocats per la suspensió d’activitat educativa presencial a causa de l’Covid-19 i per reduir la bretxa digital.

El curs començarà a les dates habituals del mes de setembre, complint el mínim de 175 jornades lectives i adaptant la seva aplicació a les circumstàncies concretes dels centres. L’activitat lectiva presencial serà el principi general. Els centres educatius adaptaran, en totes les etapes i ensenyaments, les seves programacions didàctiques per recuperar els aprenentatges imprescindibles no assolits arran de la pandèmia i permetre així a l’alumnat assolir els objectius previstos. Cada centre haurà de tenir de forma complementària un Pla d’Inici de Curs i Plans de Contingència que prevegin les actuacions a realitzar en funció dels diferents escenaris que puguin anar presentant.

Limitació de contactes i mesures de prevenció

Els ministeris de Sanitat i Educació han elaborat un document que servirà de base als centres educatius En l’educació infantil, fins a 4t de Primària inclòs, s’ha definit que es poden establir grups estables d’alumnat, idealment amb 15 alumnes (màxim 20), que poden socialitzar sense mantenir la distància interpersonal de forma estricta. Per la seva banda, a 5è i 6è de Primària, Educació Secundària i Batxillerat els espais es reorganitzaran de manera que es compti amb una separació de al menys 1,5 metres entre les taules. Es prioritzarà així mateix, en la mesura del possible, la utilització dels espais a l’aire lliure per a la realització de les activitats educatives i de lleure, en lloc dels tancats.

Pel que fa a la mascareta en educació infantil no és obligatòria i en Primària, de 1r a 4t, tampoc serà necessari el seu ús si s’està amb el grup estable de convivència. Si se surt de la mateixa s’haurà de dur posada quan no es pugui mantenir la distància de 1,5 metres.

Per als alumnes a partir de 5è de Primària l’ús de mascareta serà obligatori quan no es pugui mantenir una distància interpersonal de 1,5 metres però no quan s’estigui assegut al pupitre.

Què diu el Departament d’Educació?

Tot i que Catalunya s’ha adherit a l’acord, el Departament d’Educació reitera que les competències educatives, segons l’actual marc jurídic, les té en exclusiva el govern de la Generalitat. Educació assegura que treballa amb Salut la conciliació de les mesures sanitàries que caldrà prendre per a l’obertura del curs, pel que fa a prevenció, higiene i seguretat dels espais educatius, l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis, i que caldrà acordar amb els serveis de prevenció de riscos laborals propis i presentar prèviament als representants de la comunitat educativa. Finalment, el departament recorda que manté el compromís de prioritzar la presencialitat de l’alumnat en els espais educatius per a l’activitat lectiva del curs 2020-2021.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?