L’antiga biblioteca de Ca n’Altimira es transformarà en un Civic Lab

portadahub30

El projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) a Cerdanyola i Mollet ‘HubB30, Més enllà de la circularitat’, ha estat seleccionat en el marc RIS3CAT i del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. Es tracta d’una xarxa d’OpenLabs orientada a construir un ecosistema sostenible de recerca i innovació. En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Cerdanyola recuperarà l’edifici de Ca n’Altimira per tal que esdevingui una “referència en el territori” pel seu concepte i pel seu disseny. “Un nou concepte centre cívic adaptat als nous temps que ens permeti, de la mà de la interacció de la ciutadania de Cerdanyola, la universitat i el món empresarial; articular un pilot vinculat a l’economia circular i al reciclatge innovador”, explicava l’alcalde Carlos Cordón.

“Un espai d’interacció entre la ciutat i els agents innovadors, un espai de generació d’idees i de co-creació que traslladi al món real el marc conceptual de la Quàdruple Hèlix (universitats i centres de recerca; administracions; empreses; ciutadania). No només recuperarem un espai emblemàtic per a usos de ciutat, sinó que aproparem la universitat al centre de la ciutat, establint un pont directe entre els veïns i veïnes de Cerdanyola i el món empresarial per donar resposta als problemes reals de la gent i avançar cap a la Cerdanyola que volem”, destacava el batlle durant la presentació a l’antiga biblioteca de Ca n’Altimira del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) a Cerdanyola i Mollet ‘HubB30, Més enllà de la circularitat’. Hi participen l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’Ajuntament de Mollet de Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona, ESADE, EURECAT, el Parc de Recerca UAB i l’Associació Àmbit B30 (com a participant no beneficiari). Les actuacions previstes comportaran un finançament de 3.943.221€ dels quals el 50% serà cofinançat a través dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya com a projecte seleccionat del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.

“La idea és que l’edifici pugui acollir diferents activitats, però sobretot es vol fomentar que la ciutadania tingui idees i faci propostes”

L’adequació i equipament de l’espai es faria desenvolupant el resultat del procés participatiu per definir el futur ús de Ca n’Altimira realitzat els anys 2016 i 2017, destacava el cap de serveis processos participatius de l’Ajuntament, Isaac Comas. “Es combina una part d’activitat social, una altra per a l’Open Lab i una tercera part vinculada a la creació artísica. La idea és que l’edifici pugui acollir diferents activitats, però sobretot es vol fomentar que la ciutadania tingui idees i faci propostes”. Així, un dels objectius és fugir del funcionament dels centres cívics tradicions on els veïns s’apunten a les activitats que ofereix l’equipament, sinó que “sigui la ciutadania qui les dissenyi”.

Presentació que s’ha realitzat avui del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) ‘HubB30, Més enllà de la circularitat

 

Residu Zero i recerca i innovació oberta

El projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) seleccionat HubB30, més enllà de la circularitat és una experiència pilot focalitzada en el Residu Zero que ha de permetre dissenyar la metodologia, l’estructura òptima i els espais per implementar un nou model d’interacció entre els diferents actors de la Quàdruple Hèlix i els processos d’innovació oberta. Per fer-ho, el projecte articularà una xarxa de “labs” en el territori (OpenLabs), que constituiran la matriu a partir de la qual comença la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació. En els labs es coordinaran els processos participatius i de co-creació per a la identificació de reptes. Els reptes es treballaran conjuntament amb altres labs del territori a nivell de prototipatge i desenvolupament de solucions, productes o serveis, que amb el suport de les incubadores i acceleradores poden generar noves oportunitats de negoci (valorització del coneixement). En fer-ho, aquest projecte anirà més enllà de l’anàlisi teòrica, trobant solucions i generant productes i serveis, i estarà basat en l’experimentació de la vida real tenint en compte les particularitats del territori.

L’estratègia global del projecte es fonamenta en el concepte de la recerca i la innovació oberta, que proposa que aquesta es realitzi de forma més col·laborativa i amb la participació de la societat en la seva definició i desenvolupament. Per aquest motiu, el projecte incorpora la co-creació com un enfocament emergent per fer front a molts dels reptes territorials identificats com a prioritaris, un enfocament que fomenta la creativitat i la col·laboració entre diferents actors socials, la co-creació pel creixement econòmic i la inclusió social i que ha d’incloure ciutadans, usuaris, investigadors, entitats socials, autoritats públiques, empreses, sector creatiu i emprenedors per tal d’identificar problemes i proporcionar solucions.

A Esade “investiguem com les organitzacions poden generar idees de negocis sostenibles des del punt de vista financer i generant impacte positiu socialment i en el medi ambient”, explicava la directora de l’Esade Entrepreneurship Institut, Lisa Hehenberger.

Dins del PECT, Eurecat durà endavant l’Operació 7, anomenada Observatori “HUBB30 Residu 0”, encaminada a articular iniciatives de transferència de coneixement tecnològic i talent cap a les empreses al voltant de l’economia circular. En el marc d’aquesta operació, es realitzaran estudis de vigilància i prospectiva que analitzaran les tendències i els avenços tecnològics susceptibles de ser transferits a les empreses del territori i a la ciutadania, per donar respostes innovadores i competitives a les necessitats del mercat, focalitzat en l’àmbit de l’economia circular. També es treballarà en una eina d’autodiagnosi per avaluar el nivell de maduresa de les petites i mitjanes empreses en l´ús de tecnologies per impulsar la circularitat. Així mateix, es donarà suport en aquestes empreses en la definició d’un full de ruta (Road Map) tecnològic per incentivar la implementació i transformació tecnològica i acompanyar-les, tant en l’atracció de talent com de coneixement del territori per a impulsar aquestes iniciatives. “És una gran satisfacció participar en un projecte que és una concreció de les estratègies que defensem fa molt de temps: treballar com a ecosistema, l’economia circular com a factor clau de competitivitat i la implementació de metodologies de treball de co-creació”, remarcava el director general Corporatiu i d’Operacions d’EURECAT, Xavier López.

Des de fa uns anys, la UAB i el Parc de Recerca de la UAB (PRUAB), han potenciat un model de recerca i transferència que fomenta els processos de co-creació amb els actors interns i externs per a la resolució dels reptes socials. Així, des d’un inici, la UAB s’alinea amb les iniciatives europees adreçades a impulsar l’adopció de la RRI en els processos de recerca i transferència de la universitat amb l’objectiu d’incrementar el seu impacte social. En aquest sentit, la Xarxa UAB Open Labs esdevé un dels principals mecanismes, ja que estableix un conjunt d’espais de participació i cocreació tecnologies i metodologies. El fet de formar part de la Xarxa B30 Labs, incrementarà notablement les seves possibilitats. Al projecte, el Parc de Recerca de la UAB aportarà la seva experiència en metodologies innovadores amb la participació de la societat en els projectes, avançava el gerent del Parc de Recerca de la UAB, Carlos Valero. “És una oportunitat per treballar de forma col·laborativa i convertir el territori en un laboratori destribuït de l’economia circular”, indicava el rector de la UAB, Javier Lafuente. L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha definit el PECT com a un “projecte de país” i ha afegit que el principal objectiu “és treballat en benefici de la ciutadania”. Finalment, Cordón valorava el PECT com un “exemple del que es pot arribar a fer si garantim la interacció entre Universitat, Administració, Societat, Empresa i Context Mediambiental”. També, apuntava, “ens permetrà anar més enllà de l’anàlisi teòrica i trobar solucions reals basant-se en l’experimentació de la vida real tenint en compte les particularitats del territori”.

Cerdanyola i Mollet s’han posicionat molt favorablement a impulsar polítiques destinades a la transformació de l’economia cap a un model basat en la sostenibilitat amb l’obertura de nous projectes innovadors que aprofitin les noves tecnologies i obrin la porta a iniciatives d’economia social, pensant en el conjunt de la ciutadania però amb un enfocament més intens en els col·lectius més joves de la ciutat. Es tracta de dues ciutats amb una problemàtica molt lligada a la gestió de residus: Mollet afectada tant per la gestió de residus industrials com agrícoles, i en el cas de Cerdanyola arrossegant un llarg conflicte amb els abocadors. Ambdues pretenen impulsar accions i polítiques transformadores de prevenció de residus treballant en xarxa amb tots els agents socials i econòmics, per donar resposta a les demandes de la ciutadania. La nostra ciutat ha arrossegat un llarg conflicte amb els abocadors que espera deixar ben aviat en el passat amb els projectes en marxa per a la seva remediació definitiva, afirmava el batlle: “Però no és suficient. Des de la nostra ciutat, com també ho ha fet Mollet, hem optat per un adquirir un posicionament que ens permeti avançar cap a una economía circular en la qual tot residu pugui ser transformat en matèria primera i contribuir a eliminar les emissions de CO2 derivades de la gestió d’aquest residus”.

Què són el PECT?

El passat mes d’abril el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va fer pública la resolució per la qual es resolien els procediments per a la selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d’innovació. Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT i del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, hi compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?