8 de cada 10 dones enquestades a la comarca han patit un fet de violència masclista

5b80d7aea0760aab73e59e1b08444ac9

Els resultats de l’Enquesta de violències masclistes a Catalunya (EVMC) mostren que 8 de cada 10 dones enquestades residents al Vallès Occidental van manifestar haver patit, com a mínim, un fet de violència masclista al llarg de la seva vida (80,2%). Si tenim en compte només els resultats de l’any de realització de l’enquesta, la proporció de dones víctimes de violència masclista se situa en el 25,9%, és a dir, 1 de cada 4 dones.

En el concepte de violència masclista, l’enquesta contempla comentaris i gestos sexuals, exhibicionismes, violències sexuals digitals, tocaments amb violència i sense, amenaces, relacions sexuals sota coaccions o intimidacions psicològiques, assetjament sexual a la feina, agressions amb violència o intimidació, violacions i intents de violació. Però també d’altres més íntims i difícils de reconèixer com ridiculitzar, humiliar, fer sentir inferior o valorar-se poc a si mateixa, assetjar pel mòbil, control sobre on estava i sobre els diners propis o treure-li els seus fills/filles.

Si analitzem els resultats anteriors excloent els fets de violència masclista que siguin comentaris o gestos, la proporció de dones que han patit fets en tot el seu cicle vital (infància i edat adulta) disminueix fins al 68,4% i durant l’any 2021 se situa en el 20,5%. La violència sexual és la que més han patit les dones enquestades del Vallès Occidental durant l’etapa adulta (70%), aquesta xifra se situa gairebé 5 punts per sobre de la del conjunt de Catalunya (65,2%). A continuació, el tipus de violència que més han sofert és la psicològica amb gairebé la meitat de la mostra (47%), seguida de la violència digital (29%). En relació amb els grups d’edat (Gràfic 3), la major part de les dones entre 16 a 29 anys ha afirmat haver estat víctima d’algun fet de violència masclista al llarg de la seva vida (91,6%). Aquesta proporció es redueix al voltant de deu punts en la franja de 30 a 49 anys (83,8%) i en la de 50 a 64 anys (82,2%), en canvi, disminueix fins al 62,9% en la d’edat més avançada. Si tenim en compte els fets ocorreguts en els darrers mesos de la realització de l’enquesta, més de la meitat de la franja més jove en va patir un (54,9%) i, aproximadament, 2 de cada 10 d’entre 30 i 64 anys es van trobar en la mateixa situació durant el 2021; mentre que el grup d’edat de 65 anys o més presenta la xifra més baixa (12,5%). Gairebé 7 de cada 10 dones enquestades han sofert algun tipus de violència masclista des dels 15 anys per part d’agressors sense cap mena de relació sentimental (no parella) i un 16,7% durant l’últim any. En l’àmbit català, el lloc on passen amb més freqüència les agressions masclistes són a les xarxes socials (38,8%), seguits per llocs d’oci (19,9%) i per l’espai públic (15,9%). A més, gairebé 7 de cada 10 agressions han estat perpetrades per persones desconegudes, un 32,4% per conegudes i un 0,5% per un familiar. Quant als fets de violència masclista en l’àmbit de l’exparella, el 62,4% de les dones vallesanes enquestades han estat víctimes durant l’etapa adulta i un 10% durant el darrer any de la realització de l’enquesta. La forma de violència més patida en aquest àmbit ha estat la psicològica (58,4%), segons dades del conjunt català. És rellevant tenir en compte en quin moment de la relació van ocórrer aquests fets, atès que en el 45,4% dels casos encara eren parella, mentre que en el 40,3% van passar quan ja no ho eren, a més del 13,8% que van ser durant el procés de separació. Així mateix, en el 33,7% dels casos de dones que han sofert alguna violència masclista vivien infants a la llar i en un 31’8%, a més, aquests van presenciar fets. Destaca el 18,8% de dones que han patit algun fet per part de la seva parella actual durant tota la relació i el 10% en el darrer any; en canvi, al conjunt de Catalunya aquestes xifres són inferiors, del 14,5% i del 7,9%, respectivament. En l’àmbit català el tipus de violència més habitual dins la parella també és la psicològica (20%).

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?