200.000 per a ajuts a les famílies

9fadb6d3e28e2be47da4c87e012c5962

El consistori tornarà a destinar una partida de 200.000 euros a ajuts a la famílies per al pagament dels tributs locals. Des del proper dijous 20 d’octubre i fins al 30 de novembre es podran presentar les sol·licituds a un nou model de convocatòria “molt més flexible i eficaç a l’hora d’executar la partida destinada als ajuts familiars”, remarca el regidor de Serveis Socials, Maurici Jaumandreu: “Fins ara l’execució de la despesa només arribava al 25% dels 200 mil euros dels que es disposava i amb quest nou model pensem que s’executarà una part molt més important”.

QUINS CANVIS HI HA RESPECTE CONVOCATÒRIES ANTERIORS?

Enguany la convocatòria dels ajuts econòmics per a les famílies ha passat de regir-se per la Llei de Subvencions a fer-ho per la Llei de Serveis Socials.  “Les anteriors convocatòries estaven sotmeses a la llei de subvencions i els ajuts gravaven com ingressos a la declaració d’Hisenda i totes les persones amb deutes amb l’administració quedaven excloses, situacions absurdes des de l’òptica dels serveis socials que ara s’eliminen”, explica la cap de Serveis Socials de l’Ajuntament, Inma Viera. Aquest canvi en el model de convocatòria, segons Jaumandreu, respon a la voluntat del govern municipal d’incidir en l’acord programàtic per a una fiscalitat més justa i progressiva.

Els canvis en el càlcul del ajuts es basen en el valor cadastral de l’habitatge -una “fórmula que ja s’està aplicant en altres municipis per permetre ajustar els impostos a les necessitats i capacitat econòmica de les famílies”, explicava el regidor – i permet obtenir un “perfil més acurat de cada cas particular per actuar amb més eficàcia”. Per a Jaumandreu, el nou model estableix barems i mecanismes de valoració més flexibles que donen a l’Ajuntament un “marge” per poder resoldre situacions excepcionals: “Al final el que es persegueix és ser més eficaços com a administració”, remarca.  

ELS REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA

-Figurar empadronats a Cerdanyola del Vallès com a mínim des de l’1 de gener de 2016.

– Tenir la condició de propietari o arrendatari de l’habitatge habitual

– Trobar-se dins dels barems econòmics següents (Ingressos anuals)

Beneficiari(RMI+50%RMI)13.759,20€

Beneficiari + 1 persona (2xRMI)  18.345,60€

Beneficiari + 2 persones (2,25xRMI)  20.638,80€

Beneficiari +3 persones (2,50xRMI) 22.932€

Beneficiari +4 persones (2,75xRMI) 25.225,20€

Per cada persona de més  (0,25%RMI)  2.293,20€

Les sol·licituds amb els impresos necessaris adjunts, que també es poden descarregar a la web municipal www.cerdanyola.cat, s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de 8.30 a 16 hores.

APROVAT AL PLE DE JULIOL

El govern municipal va presentar al ple de juliol una nova ordenança de les bases d’atorgament d’ajuts socials que va ser aprovada amb els vots en contra de PSC i les abstencions de PP i C’S. En el debat plenari el regidor Carlos Cordón (PSC) afirmava que el seu grup creia que “els criteris objectius funcionen” i anunciava que els socialistes seran prudents i esperaran a veure “com s’executa” la nova ordenança. “La seva efectivitat l’hem de mesurar en l’execució de la partida”, afegia Mallén.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?